Pressupostos participatius

  • L’Ajuntament de Corbins realitza un procés participatiu on els veïns i veïnes majors de 16 anys del municipi, podeu decidir en quina actuació preferiu destinar una part del pressupost municipal.
  • Us presentem 3 propostes d’obra i millora.
  • La que obtingui un major nombre de votacions, serà la què s’acabarà duent a terme.
  • És molt important la vostra participació, per poder obtenir un resultat que reflecteixi de la forma més realista possible les opinions de les corbinenques i dels corbinencs.

 

Propostes no incloses en aquest procés participatiu

  • REHABILITACIÓ ESTRUCTURAL I SUPERFICIAL DE 5 CAMINS DEL T.M. DE CORBINS.

                Obra sol·licitada al PUOSC per a l’anualitat 2021.

                Import de l’actuació: 239.175,57 €

 

  • SUSBTITUCIÓ DE LES LLUMINARIES DE LA XARXA D’ENLLUMENAT PÚBLIC DEL MUNICIPI.

                Obra sol·licitada al PUOSC per a l’anualitat 2021.

                Import de l’actuació: 126.424,33 €

 

  • REPOSICIÓ D'AGLOMERAT A DIVERSOS CARRERS: SUBVENCIÓ CONCEDIDA PER L'ANY 2020 AL PLA DE DINAMITZACIÓ LOCAL DE LA GENERALITAT.

                Import de l’actuació: 74.471,2 €

 

  • PLAÇA DE LA SARDANA: SUBVENCIÓ INSUFICIENT

 

Propostes incloses en aquest procés participatiu